Servicii reparații mașini, unelte și obiecte casnice

În cadrul programului PNDR 2014-2020, una din măsurile de finanțare adresate mediului rural este și Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Prin această măsură se urmărește diversificarea veniturilor persoanelor din mediul rural și stimularea activităților alternative la agricultură.

Beneficiarii eligibili pentru Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole vor fi:

  • micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente în spațiul rural
  • micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou-înființate în spațiul rural, care fac dovada cofinanțării
  • fermelor care își diversifică activitatea de bază, agricolă, prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria micro-întreprinderilor sau a întreprinderilor mici.

În această măsura se poate încadra o astfel de afacere si cu siguranța s-ar bucura de succes dat fiind lipsa unor astfel de centre de reparații în zonele rurale!

ItalySpainEnglish