Prima afacere – cum pui mâna pe 10.000 euro de la stat

Cei care doresc să demareze pentru prima oară o afacere primesc de la stat 10.000 de euro, cu o condiție – să dispună de aceeași sumă pentru cofinanțarea proiectului. Banii pot proveni și dintr-un credit bancar.

Bugetul total al programului, care urmează să fie lansat pe 10 septembrie, este de circa 4,3 milioane de euro. Cei care solicită finanțare pot obține cel mult 10.000 de euro pe proiect. Se estimează astfel că pot fi finanțate cel puțin 430 de noi afaceri. În cât timp pot primi prima tranșă de bani viitorii antreprenori?

„Având în vedere că de la trimiterea apli-cației urmează etapele de: închiderea aplicației, afișarea listei cu participanții admiși la verificare, verificare, contestații, semnare contracte, efectuare cheltuieli, depunere decont, certificare plăți, efectuare plăți, se estimează o durată de minimum 3 luni de la trimiterea aplicației până la efectuarea plății“, a precizat, pentru România liberă, Anca-Laura Ionescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul programului o singură dată. Nu pot obține fondurile firmele care desfășoară activități de intermedieri financiare şi asigurări, activităţi imobiliare, de jocuri de noroc şi pariuri, de pescuit şi acvacultură etc.

Ca noutate, cei care doresc să se înscrie în acest program și trebuie să apeleze la credite bancare nu mai sunt obligați să se adreseze doar CEC Bank. „Aplicanții pot să solicite un împrumut de la orice instituție de credit care are convenție cu Fondul Național de Garantarea Creditelor pentru IMM; prin urmare, considerăm că, fiind competiție, condițiile de creditare vor fi mai bune“, spune Anca-Laura Ionescu. Aceasta arată că în urma unui sondaj a reieșit faptul că 23% din respondenți erau nemulțumiți de condițiile de creditare oferite de CEC Bank, dar și de bugetul limitat și numărul mare de aplicanți.

Ce se finanțează

Cei care debutează în afaceri pot solicita fonduri pentru achiziționarea de terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea, de construcţii necesare desfăşurării activităţii sau de spații.

De asemenea, se alocă bani pentru cumpărarea de mobilier, echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, dar și pentru brevete de invenţie, design industrial, mărci de produse etc. Tot pe lista cheltuielilor eligibile se află costurile curente (materii prime, mărfuri, materiale consumabile), cele de personal, dar și cele legate de servicii externe, cum ar fi cele de contabilitate, consultanță juridică, consultanță IT etc.

Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip nu pot depăşi 4% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate nu sunt eligibile. Nu se admit furnizori care au în structura acţionariatului administratori/acţionari/asociaţi/asociaţi unici ai societăţilor debutante solicitante, rude şi afini până la gradul II inclusiv.

Cum se procedează

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro. Fiecare solicitant trebuie să-și creeze un cont, ulterior urmând să încarce on-line:

-certificatul de înmatriculare a companiei;
-copia cărții de identitate;
-cererea tip pentru solicitarea finanțării.
De asemenea, se urmează pașii programului, unul dintre aceștia fiind completarea planului de afaceri.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent la transmiterea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri. La punctaje egale va prevala: numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create, achiziţia de echipamente tehnologice, activitatea pe care accesează programul, curs de antreprenoriat urmat de solicitant, dacă acesta a fost șomer sau absolvent în anul precedent înființării firmei și data şi ora înscrierii în program.

Sursa: romanialibera.ro


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish