Patru recomandari specifice pentru Romania

-comisia-europeana-mRecomandările specifice, adresate României de Comisia Europeană, se referă la patru sectoare mari, și anume: stabilitate macroeconomică, bugetar (inclusiv impozitare), social (respectiv, piața muncii, educație și sănătate) și de guvernanță corporativă.

În termeni practici, ele au în vedere:

         pentru sectorul stabilității macroeconomice – finalizarea programului de asistență financiară UE/FMI.

–          în ce privește politica bugetară și impozitarea – (i) limitarea abaterii de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), în 2015, la maximum 0,25% din PIB și revenirea, în 2016, la obiectivul pe termen mediu; (ii) implementarea strategiei de respectare a obligațiilor fiscale și consolidarea sistemelor de control pentru a combate munca nedeclarată; (iii) continuarea procesului de egalizare a vârstei de pensionare pentru bărbați și femei.

–          în sectorul social:

  • Piața muncii – (i) întărirea măsurilor privind piața forței de muncă, în special în cazul tinerilor neînregistrați, precum și al șomajului pe termen lung; (ii) asigurarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu personal adecvat; (iii) determinarea, în consultare cu partenerii sociali și în conformitate cu practicile naționale, de orientări clare privind stabilirea transparentă a salariului minim; (iv) introducerea venitului minim de inserție pe piața muncii.
  • Educație – (i) creșterea ofertei și calității serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, în special în cazul romilor; (ii) adoptarea strategiei naționale pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii.
  • Sănătate – implementarea în continuare a Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, pentru a remedia aspecte precum gradul redus de accesibilitate, nivelul scăzut de finanțare și ineficiența resurselor.

–          în domeniul companiilor de stat – adoptarea legii privind reformarea guvernanței corporative a acestora.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish