Noile scheme de plată pentru 2015

ghidppÎncepând cu anul 2015, plăţile în agricultură vor fi structurate pe şase măsuri distincte.
“Prima ar fi schema de Plată Unică, plata SAPS. Este o plată unică total decuplată de producţie, se acordă o singură dată pe an şi are un plafon care se determină prin deducerea din plafonul total alocat de Comisia Europeană, de aproximativ 1,6 miliarde de euro pentru anul 2015, a celorlalte scheme de plăţi directe”, a specificat Mihai Puţintei, directot general APIA.
A doua schemă de plată ar fi cea redistributivă, care presupune acordarea unei plăţi graduale pentru primele 30 de hectare pe care le deţine fermierul în exploataţie. Aceasta a fost gândită ca o măsură care să stimuleze comasarea terenurilor, păstrarea unor exploataţii medii. „Practic, prima treaptă ar însemna un cuantum de 5 euro suplimentar Plăţii Unice pe Suprafaţă, iar următoarele 25 de hectare ar presupune un cuantum de 45 de euro peste Plata Unică pe Suprafaţă”, a completat directorul general APIA.
O a treia schemă de plată ar fi plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, aşa-zisa „Plată pentru înverzire”. Pentru a beneficia de această schemă suplimentară schemei unice de plată, fermierii trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiţii: să asigure o diversificare a culturilor în exploataţia pe care o deţin, o rotaţie a culturilor (în cazul în care exploataţia are o dimensiune între 10 şi 30 de hectare, cultura de bază trebuie să depăşească un procent de 75% din totalul exploataţiei, iar între 30 şi 60 de hectare, cultura predominantă trebuie de asemenea să depăşească 75%, sau primele două culturi predominante 95% din totalul exploataţiei); să menţină păşunile permanente în cazul în care există în structura exploataţiilor respective, iar dacă nu există, cultura permanentă poate fi reprezentată de culturi erbacee, culturi definite conform dicţionarului botanic; în cazul în care exploatatia are o dimensiune mai mare de 15 hectare, să fie asigurată o zonă de interes ecologic (garduri vii, pâlcuri de copaci, suprafeţe împădurite, şanţuri şi alte elemente de peisaj) într-un procent de minimum 5% din dimensiunea exploataţiei.
A patra schemă este plata pentru tinerii fermieri, care merge pe principiul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Condiţiile de eligibilitate sunt vârsta până în 40 de ani şi instalarea ca şef de exploataţie în anul depunerii cererii sau în unul din cei 5 ani anteriori depunerii cererii. „Pot fi beneficiari atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, dar în cazul acestora trebuie să existe un tânăr fermier care să îndeplinească condiţiile enunţate anterior şi care să exercite controlul decizional şi financiar asupra societăţii. Această schemă înseamnă acordarea unui plus de 25% din cuantumul plăţii unice pe suprafaţă, dar numai pentru primele 60 de hectare ale exploataţiei indiferent de suprafaţa acestei exploataţii”, a menţionat Mihai Puţintei.
O altă nouă plată pentru fermieri este sprijinul cuplat care se acordă unor domenii cu interes major economic, social, pentru mediu, atât în sectorul vegetal, cât şi în sectorul zootehnic. Pentru a accesa această nouă schemă în sectorul vegetal este esenţială utilizarea seminţelor şi materialului săditor certificat şi deţinereaîn cazul tomatelor, legumelor şi a fructelor destinate procesării, a unui contract cu o fabrică procesatoare, în sectorul zootehnic, sprijinul cuplat se va acorda în funcţie de numărul de animale din exploataţie. De exemplu, la vaci, sprijinul cuplat este destinat atât sectorului producere lapte, cât şi sectorului vacă de carne.

Sursa: tribuna.ro


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish