Irigaţiile şi asigurările, tandemul letal al agriculturii

fonduri-europene-p Seceta a pârjolit culturile pe sute de mii de hectare. Irigaţiile sunt ca şi inexistente, iar asigurările împotriva secetei sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârşire. Companiile de asigurări sunt reticente când vine vorba despre secetă, pentru că în România nu mai vorbim în acest caz despre un risc, ci mai degrabă despre o certitudine.

În România, poliţe de asigu-rare împotriva secetei nu s-au încheiat niciodată, pentru că acest produs nu există. În ultimii 15 ani seceta a produs în agricultură pagube de peste două miliarde de euro (un calcul totuşi sumar), iar de fiecare dată statul a fost cel care a trebuit să bage adânc mâna în buzunar pentru a-i despăgubi pe agricultori.

Asigurările, blocate de irigații
Dezinteresul firmelor de asigurări de a prelua acest risc este de înţeles în condiţiile în care agricultura nu mai are un sistem de irigaţii. „Chiar dacă ar încheia astfel de poliţe, companiile de asigurare ar întâmpina dificultăţi în încheierea poliţelor de reasigurare cu un partener din străinătate, care să preia o parte din risc, tocmai pentru că nu avem acest sistem de irigaţii”, ne-a de – clarat Sergiu Berceanu, reprezentantul firmei de brokeraj în asigurări Risk Control. Costurile actuale cu o poliţă de asigurare variază între 2 şi 5% din valoarea producţiei asigurate.

Subvenţiile nu au mişcat piaţa
Asigurătorii recunosc că există un interes major al agricultorilor, şi în special al celor care lucrează suprafeţe mari, pentru un astfel de produs pe piaţă. „Dacă tot nu s-a reuşit reînfiinţarea unui sistem de irigaţii, în 2010 a fost emisă o ho tărâre de guvern (HG 756/ 2010, republicată), prin care s-a decis subvenţionarea în proporţie de 50 sau 70% a primelor de asigurare plătite de fer mieri pentru asi gurarea cul tu rilor agricole. Acest act nor ma tiv nu a reuşit să mişte pia ţa asigurărilor agricole împotriva secetei, iar statul a fost nevoit să-i despăgubească pe agricultori tot prin intermediul APIA”, potrivit unui ex pert în ma nagementul ris cu lui în agribusiness.

Apar asigurările pe bază de indici
Potrivit unor surse din piaţa asigurărilor, din toamnă va fi lansat primul produs pentru asigurarea împotriva secetei, acesta aparţind unei companii care nu este prezentă pe piaţa românească acum. Asigurarea se va face pe bază de indici climatici, cum ar fi precipitaţiile (cel mai important indice climatic pentru agricultură). Despăgubirea va reprezenta pier derea de producție ca ur mare a lipsei precipitaţiilor (secetă) şi se va acorda proporţional, în funcţie de diferenţa dintre nivelul pragu lui minim de precipitaţii şi cantitatea de apă căzută efectiv în perioada asigurată. Po tențialul de creştere a asigurărilor agricole este condiționat însă şi de creşterea creditării. Principalele şase companii pe piaţa de asigurări agricole sunt: Groupama, Fata Asigurări, Omniasig, Asirom, Allianz, Gothaer.

Asigurătorul va avea la dis poziţie un sistem informatic special prin care, în baza istoricului datelor meteorologice privind nivelul precipitaţiilor dintro zonă agricolă din ultimii 20 de ani, va calcula, automat, prima de asigurare în funcţie de valoarea asigurată dorită de fermier.
Pentru refacerea sistemului de irigaţii România ar avea nevoie de aproximativ un miliard de euro. Banii ar putea proveni de la Co misia Europeană, prin Fondul European pentru In vestiţii Strategice, iar un răspuns în acest sens este aşteptat luna viitoare. În cazul în care nu se va obţine această finanţare, Ministerul Agriculturii mai ia în calcul două variante pentru refacerea sis te mului. Acordarea unui procent din PIB în intervalul 2016 2017 sau cre area unui fond special la care să participe toţi agricultorii ce încasează sub venţii de la APIA.

În cazul secetei vorbim despre un risc major, aproape chiar o certitudine. Împotriva secetei nu luptăm cu nimic pentru că la noi sistemul de irigaţii este zero.
Sergiu Berceanu, Managing Partner Risk Control

Sursa: jurnalul.ro


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish