Finantarea nerambursabila a fermelor agricole de semi-subzistenta

imagesmmIn perioada 1-30 iunie, persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani, care desfăşoară activităţi economice agricole, pot depune proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile de 1.500 euro pe an, timp de cinci ani. Aceste fonduri sunt alocate din FEADR (Fondul european Agricol pentru Dezvoltare Rurală) prin Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR), AXA 1 – „Creşterea Competitivităţii Sectoarelor Agricol şi Forestier”, Măsura 141 – „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”.
Pentru a putea beneficia de acest sprijin, exploataţia agricolă a beneficiarilor trebuie să fie situată pe teritoriul naţional, să fie înregistrată în Registrul unic de identificare sau în Registrul agricol, o parte a producţiei agricole obţinute să fie destinată comercializării, iar mărimea fermei să se încadreze între 2 şi 8 UDE (Unitate de Dezvoltare Economică – Sistem de clasificare al unei ferme agricole prin acordarea unui punctaj în funcţie de tipurile de culturi şi de categoriile de animalele din ferme), calculate pe baza înregistrărilor din cadrul APIA sau Registrului Agricol, respectiv DSVSA sau Circumscripţiei Veterinare, în funcţie de natura fermei de semi-subzistenţă.
În dimensiunea economică a exploataţiei agricole de semi-subzistenţă, culturile si animalele care asigură consumul uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75%.
Alocarea financiară pentru beneficiarii acestei măsuri se face în primul rând pe baza unui plan de afaceri, pentru o perioadă de cinci ani, care trebuie să demonstreze că pe durata celor cinci ani se va obţine o creştere a producţiei agricole destinate comercializării cu cel puţin 20 procente, iar dimensiunea economică a exploataţiei aricole va creşte cu cel puţin 3 UDE.
De remarcat faptul că beneficiarul va fi verificat de autoritatea de implementare a programului asupra stadiului de implementare a planului de afaceri după trei ani de la începerea implementării acestuia. În cazul în care, la verificarea Planului de afaceri, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru următorii doi ani, dar nu va returna sumele primite.
Începând din acest an, beneficiarii măsurii 141 pot corela acesta finanţare cu o alta în valoare de maxim 50.000 EURO, pe baza măsurii 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”, beneficiind de o alocare distinctă, pentru dezvoltarea de investiţii în exploataţia agricolă.
Finanţarea nerambursabilă a acestui proiect (prin 121) este de 40 %, dar poate fi mărită cu până la 55% dacă beneficiarul îndeplineşte anumite criterii privind vîrsata, localizarea fermei, protecţia poluării etc.
Dosarul cu cererea de finanţare şi documentele aferente se depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia se află ferma, urmând a fi evaluat şi clasificat pe baza unor criterii, fiind punctat suplimentar dacă este asociat la o formă de organizată producători agricoli, are ferma de semi-subzistenţă localizată într-o zonă defavorizată, vârsta beneficiarului la data depunerii proiectului este de până în 40 ani sau dacă investiţia este realizată pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare.

Sursa: debanat.ro


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish