Anunţ şi chestionar consultare publică ghiduri POIM

Screen-Shot-2015-07-15-at-11.30.13 Ministerul Fondurilor Europene publică în primă consultare proiectele de Ghiduri ale solicitantului aferente Axelor prioritare 3, 4, 6, 7, 8, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestor documente, la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, până la data de 30 septembrie 2015, completând chestionarul publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

  • Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor:

– Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România;

– Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

  • Axa prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric:

– Obiectivul Specific 4.2. Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional.

  • Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon:

– Obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție;

– Obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție;

– Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali;

– Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor;

– Obiectivul specific 6.4. Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă.

  • Axa prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate:

– Obiectivele specifice 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate si 7.2. Creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti.

  • Axa prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale:

– Obiectivele specifice 8.1. Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile si 8.2. Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Sursa: MFE


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish