Fonduri alocate temporar pentru programe finanțate din fonduri structurale


  Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 984 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna septembrie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență. Suma de 984 de

FONDURI EUROPENE, IN RITM ACCELERAT: PROPUNERI PENTRU CRESTEREA ABSORBTIEI


Cum pot fi sprijiniți potențialii beneficiari ai fondurilor structurale disponibile în perioada 2014-2020, astfel încât sumele absorbite să fie mai mari decât cele din perioada anterioară? Între soluțiile propuse se numără simplificarea procedurilor administrative pentru depunerea și evaluarea cererilor de finanțare, aplicarea unei rate a cofinanțării de 2% pentru beneficiarii și partenerii ONG, universități, sindicate

MFE finanțează prin POSDRU stagii de practică pentru studenți


Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU), a lansat astăzi, 4 mai 2015, un nou apel de proiecte în valoare totală de 50 de milioane de euro. Astfel, apelul „Stagii de practică pentru studenți” va finanța proiecte care vizează efectuarea de stagii de practică (internship) în anul 2015

Doua noi apeluri de proiecte vor fi deschise in cadrul POSDRU


Ministerul Fondurilor Europene, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU), a lansat astăzi, 28 aprilie 2015, două noi apeluri de proiecte, în valoare totală de 165 milioane euro.  Apelul „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”, cu o alocare totală de 120 de milioane de euro, va finanța proiecte

ItalySpainEnglish