Fonduri alocate temporar pentru programe finanțate din fonduri structurale


  Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 984 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna septembrie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență. Suma de 984 de

FONDURI EUROPENE, IN RITM ACCELERAT: PROPUNERI PENTRU CRESTEREA ABSORBTIEI


Cum pot fi sprijiniți potențialii beneficiari ai fondurilor structurale disponibile în perioada 2014-2020, astfel încât sumele absorbite să fie mai mari decât cele din perioada anterioară? Între soluțiile propuse se numără simplificarea procedurilor administrative pentru depunerea și evaluarea cererilor de finanțare, aplicarea unei rate a cofinanțării de 2% pentru beneficiarii și partenerii ONG, universități, sindicate

Bani europeni pentru IMM-uri în noul POSDRU 2014-2020. DOMENIILE vizate. Bani alocați și pentru cei care vor să intre în afaceri


Noul Program Operational Capital Uman (POCU), care înlocuiește POSDRU în perioada de programare 2014-2020, a fost lansat oficial, vineri, de Ministerul Fondurilor Europene. Acesta are alocați bani europeni și pentru antreprenori și pentru cei care vor să intre în afaceri, însă nu se pot accesa până la aprobarea ghidurilor solicitanților, care abia urmează să fie

ItalySpainEnglish