PNDR 2014-2020: 3 noi submasuri de finantare sunt active incepand de azi


 S-a lansat astazi 24 septembrie sesiune de primire de proiecte pentru Submasurile 4.3 – Infrastructura de acces, componenta drumuri agricole, 7.2 – Infrastructura de baza (drumuri comunale, apa, canalizare, gradinite, azile etc) si 7.6 – Patrimoniul cultural (monumente, conace, mănăstiri, cămine culturale etc). Sesiunile vor fi deschise in perioada 24 septembrie – 18 decembrie 2015.

AU FOST PUBLICATE VERSIUNILE CONSULTATIVE ALE GHIDURILOR SOLICITANTULUI AFERENTE SUBMĂSURILOR DE FINANȚARE 4.1A, 6.2 ȘI 6.4 DIN PNDR 2014-2020


Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet a instituției (www.afir.info) versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”,pentru Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și pentru Submăsura 6.4 – Investiții

Clarificări privind aplicarea procedurii de achiziţie pentru serviciile achiziţionate în vederea depunerii Cererii de Finanţare PNDR 2014‐2020


În urma deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor aferente sub‐măsurilor 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” şi 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2014‐2020, AFIR aduce o serie de clarificări asupra modalităţii de derulare a procedurilor de achiziţii pentru serviciile de consultanţă, studii de teren şi întocmirea studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a

ItalySpainEnglish