PNDR 2014-2020: Beneficiarii români au la dispoziție 2,4 miliarde de euro pentru dezvoltarea fermelor, infrastructură și procesare

Secretele-unei-productii-ridicate-de-lapte-in-fermele-de-vaciBeneficiarii români au la dispoziție peste 2,41 miliarde de euro din fonduri europene și naționale prin măsura M4 “Investiții în active fizice” din PNDR 2014-2020, cele mai mari sume din total, aproximativ 1,19 miliarde de euro, fiind alocate pentru investiții în exploatațiile agricole, potrivit Autorității de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii.

Astfel, submăsura (SM) 4.1 “Investiții în exploatații agricole” are prevăzute 1,19 miliarde de euro, iar beneficiarii acestei măsuri sunt fermierii, cooperative agricole și societățile cooperative agricole și grupurile de producători constituiți în baza legislației în vigoare.

Sumele alocate pe SM 4.2 “Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole” se ridică la 555 milioane de euro, iar beneficiarii sunt întreprinderi, cooperative și grupuri de producători.

Pe SM 4.3 “Investiții pentru modernizarea infrastructurii agricole și forestiere”, fondurile alocate totalizează 671 milioane de euro, iar beneficiarii din sectorul agricol sunt unitățile administrativ teritoriale și asociațiile constituie conform legislației în vigoare, din sectorul silvic — persoanele juridice de drept privat/alte forme de organizare proprietari de pădure sau asociațiile, iar pentru irigații — organizațiile și federațiile ale utilizatorii de apă constituite din proprietari și utilizatori de terenuri.

Beneficiarii fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au posibilitatea să depună proiecte pe noi măsuri din PNDR 2014-2020 începând cu 1 iulie 2015, toate ghidurile de finanțare cu noile măsuri din PNDR 2014-2020 fiind publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii și AFIR.

Noul program PNDR 2014-2020 însumează 9,46 de miliarde de euro, din care 8,13 miliarde de euro reprezintă contribuția europeană și 1,34 miliarde de euro contribuția de la bugetul de stat.

Noul program destinat dezvoltării agriculturii cuprinde 15 măsuri de finanțare, iar creșterea productivității agroalimentare și integrarea producției naționale în lanțuri alimentare reprezintă cele două obiective majore urmărite în document.

Sursa: AGERPRES


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish