Măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă

fonduri-pndr-2012-300x243

 

 

 

Măsurile din PNDR 2014 – 2020 prin care AFIR acordă finanțare nerambursabilă:

 

 

Măsura 4  – Investiţii în active fizice
SubMăsura 4.1 – Investiții in exploataţii agricole
SubMăsura 4.2 – Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole
SubMăsura 4.2a – Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
SubMăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
Măsura 6 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale
SubMăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
SubMăsura 6.4 – Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
SubMăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
SubMăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Măsura 8 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
SubMăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
Măsura 9 – Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
SubMăsura 9a –  Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Sursa: AFIR


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish