Lansarea oficială a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Discursul domnului Marius NICA, Ministrul Fondurilor Europene, la lansarea oficială a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Doamnă şi Domnilor Miniştri,
Stimaţi oaspeţi din partea Comisiei Europene,
Stimaţi invitaţi,

dsc_24766Am deosebita plăcere să vă urez bun venit la evenimentul de astăzi, eveniment în cadrul căruia lansăm unul dintre cele mai importante Programe Operaţionale pentru dezvoltarea socio-economică viitoare a României.
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 este programul care asigură finanţarea europeană în următoarea perioadă pentru o serie de domenii socio-economice cheie, cum ar fi ocuparea, educaţia, incluziunea socială şi sănătatea. Prin urmare, aşteptăm de la acest Program un impact major atât pe piaţa muncii, cât şi în ceea ce priveşte nivelul de competenţe al populaţiei, calitatea serviciilor sociale sau de sănătate, în ansamblu, nivelul de bunăstare al cetăţenilor.
Permiteți-mi vă rog, pentru început, să adresez reprezentanţilor Comisiei Europene mesajul de mulţumire din partea Guvernului României pentru sprijinul deosebit acordat pe întreg parcursul perioadei de negociere. Putem spune că, în contextul dificultăţilor cu care se confruntă România în domeniile vizate de Program, elaborarea Programului Operaţional Capital Uman a reprezentat o adevărată provocare, astfel încât România să poată beneficia la maximum de oportunitatea oferită de Fondurile Europene Structurale şi de Investiții 2014-2020. Însă, fără suportul susţinut din partea Comisiei Europene şi fără recomandările constructive din timpul negocierii Programului, nu am fi putut avea astăzi un Program care să răspundă atât nevoilor reale ale României, cât şi cerinţelor europene în contextul strategiei Europa 2020.

Programul a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 25 februarie 2015, cu o alocare totală de 4,326 miliarde euro, formată din 4,2 miliarde Euro din Fondul Social European (FSE) şi 105,9 milioane Euro din Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT) – noul instrument european dedicat regiunilor în care rata șomajului în rândul tinerilor este mai mare de 25%.
În contextul şomajului ridicat în rândul tinerilor cu care se confruntă statele europene, abordarea prin intervenţii dedicate a tinerilor între 16-25 ani care nu sunt nici în ocupare, nici în educaţie şi nici nu urmează cursuri de formare (tinerii NEETs) reprezintă un element de noutate pentru perioada de programare 2014-2020. Această problematică va fi abordată în noua perioadă de programare printr-un instrument dedicat – Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”, de care va beneficia şi România la nivelul regiunilor Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia, regiuni care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru această iniţiativă.
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 va aborda însă orizontal problematica ocupării tinerilor, cu finanţare din Fondul Social European (FSE) pentru celelalte regiuni de dezvoltare, inclusiv regiunea Bucureşti-Ilfov. Totodată, finanţări adecvate pentru tineri la nivelul Programului se regăsesc şi în intervenţiile care vizează domeniul educaţiei şi formării profesionale (Axa Prioritară 6).
Intervenţiile Programului în cele trei domenii majore (ocupare, incluziune socială şi educaţie) au fost construite astfel încât să răspundă celor trei Obiective Tematice europene aferente acestor domenii (Obiectivele Tematice 8, 9 şi 10).
Astfel, în ceea ce priveşte Ocuparea, accentul va fi pus pe calitatea şi durabilitatea locurilor de muncă, pe mobilitatea şi adaptabilitatea lucrătorilor, cât şi pe întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare.
În ceea ce priveşte Incluziunea socială, orientarea majoră va fi către comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile, inclusiv comunitatea roma, în vederea creşterii nivelului de dezvoltare socio-economică şi depăşirii barierelor determinate de discriminare. Nu în ultimul rând, în acest domeniu vor fi abordate sistemele de servicii sociale şi de sănătate, în acelaşi scop, al creşterii accesului la servicii şi îmbunătăţirii nivelului de trai.
În domeniul Educaţiei şi formării profesionale se va pune accentul atât pe calitatea sistemului, cât şi pe dobândirea de competenţe în acord cu cerinţele pieţei muncii şi principiul învățării pe parcursul întregii vieţi.
Cu aceste orientări majore, POCU este structurat pe 7 axe prioritare, după cum urmează:
• 3 axe prioritare dedicate domeniului ocupării (AP1, AP2 şi AP3)
• 2 axe prioritare dedicate incluziunii sociale (AP4 şi AP5)
• 1 axă prioritară dedicată educaţiei (AP6)
• 1 axă prioritară de asistenţă tehnică (AP7)
În ceea ce priveşte alocările financiare pe fiecare domeniu de intervenţie, acestea au fost stabilite în acord cu nevoile identificate, dar şi cu restricţiile impuse de regulamentele europene. Astfel, domeniul ocupării forței de muncă beneficiază de o alocare de cca 1,56 mld. Euro, incluziunea socială – cca. 1,1 mld. Euro, iar educaţiei și învățării pe parcursul întregii vieţi îi revin cca. 1,36 mld. Euro.
În contextul acestei imagini de ansamblu a Programului, aş dori să subliniez un aspect deosebit de important din perspectiva beneficiarilor POCU. După cum este subliniat şi în cadrul Programului, urmând să fie mai bine detaliat la nivelul Ghidurilor solicitantului, orientarea pe rezultate în noua perioadă de programare impune în cea mai mare parte dezvoltarea de parteneriate între diversele categorii de beneficiari, astfel încât să se asigure implementarea eficace a proiectelor.
Mai mult, profit de această ocazie pentru a face un apel la dumneavoastră, potenţiali beneficiari ai Programului, pentru a identifica încă de la început cele mai adecvate parteneriate, în acord cu intervenţiile propuse, astfel încât implementarea efectivă a proiectelor să aducă valoare adăugată în domeniile vizate de Program.
În ceea ce priveşte calendarul de lansare, vă pot spune că suntem într-un stadiu avansat de elaborare a Ghidurilor solicitantului pentru toate domeniile de intervenţie ale Programului, urmând ca acestea să fie lansate în consultare publică până la finalul lunii iunie.
Doamnelor şi domnilor, permiteți-mi în încheiere să vă mulţumesc tuturor pentru interesul dumneavoastră şi să îmi exprim speranţa că, printr-o implicare activă a tuturor partenerilor cu responsabilităţi în domeniile acoperite de POCU, vom asigura un proces eficace de implementare a Programului, cu rezultate rapide şi benefice.
Le mulţumesc totodată domnilor miniştri responsabili cu domeniile acoperite de POCU pentru sprijinul nemijlocit acordat şi pentru implicarea susţinută în dezvoltarea Programului.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish