Fabrica de dulceturi

dulceata1 Activitatea de prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (cod CAEN 1039) poate fi desfăşurată de o firmă (SRL), sau de o Persoană Fizică Autorizată, cooperativă, asociaţie. Primul pas constă în a inventaria reţetele după care vei face produsele. Proiectarea produsului în sine (tipul de ambalaj şi etichetarea) este următorul pas. Dimensionarea producţiei este o etapă destul de importantă. În funcţie de aceasta trebuie făcute investiţiile în utilaje şi găsit spaţiul de producţie.

Costurile de început se focalizează pe mai multe componente:

 • dotarea locaţiei de producţie cu: echipamente: pentru producţia artizanală se pot utiliza dotări standard pentru o bucătărie modernă, vase confecţionate din inox, 1 aragaz, cameră frigorifică pentru depozitarea materiei prime etc. o maşini pentru distribuţie.
 • maşini pentru distribuţie.
 • cheltuieli cu aprovizionarea materiilor prime ,ambalaje , etichete necesare în prima fază.
 • Costuri de amenajare a spaţiului.

Locaţia destinată activităţii trebuie să îndeplinească criterii minime . Ea trebuie compartimentată în mai multe spaţii separate pentru:

 • Recepţie, depozitare materii prime
 • Condiţionare fructe- legume ,sortare, spălare
 • Spaţiul propriu zis de procesare
 • Spaţiu pentru depozitare

Un astfel de aliment poate fi inregistrat si ca produs traditional, beneficiind astfel de foarte multe benficii de la anumite subventii, prezenta in targuri specifice cat si de o piata de desfacere mai larga.

Un astfel de proiect poate fi finantat din Fonduri Europene prin SubMăsura 4.2 — Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole a fost prevăzută o alocare financiară de 93,48 milioane de euro, iar finanțările vizează construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare sau achiziționarea de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agroalimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperativ
 • 40% pentru alte întreprinderi

Acesta nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile pentru Submasura 4.2 – „Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole”:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare
 • Constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. etichetare, ambalare);
 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a 5.000 euro.

Aceast proiect poate fi implementat si de mai multi producatori de fructe avand astfel avantajul de a-si procesa materia proprie crescandu-si astfel profitul prin vanzarea produsului finit.

 Fabrica va fi construita in baza unui plan de afaceri si o cercetare de piata cu ajutorul specialistilor cu care colaboram pentru a asigura succesul maxim al proiectului.

Criteriile de eligibiliatate pentru un astfel de proiect sunt stabilite de conditiile impuse de Ministerul Fondurilor Europene si Comisia Europeana.

Pentru mai multe detalii legate de acest proiect vă rugăm să ne contactați folosind pagina de contact!

ItalySpainEnglish