Economia creşte, dar românii rămân săracii Europei, cu venituri la jumătatea mediei UE

2014-08-09-cfd2România a rămas şi în 2014 a doua cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, neînregistrând niciun progres vizibil în privinţa reducerii decalajului ce o desparte de ţările bogate ale blocului comunitar.

Produsul Intern Brut per capita al României în standardul puterii de cumpărare (Purchasing Power Standards – PPS) înseamnă doar 54% din media UE, iar consumul individual efectiv exprimat în PPS, care măsoară bunăstarea populaţiei, este la 55% din media UE, arată datele Eurostat publicate ieri. PPS ia în calcul şi diferenţele de preţuri nu doar de salarii. La acest ultim capitol, România se află la 25% din media UE.

Aceleaşi niveluri ale bunăstării s-au înregistrat şi în 2013, prin urmare, din acest punct de vedere, nu este un progres în 2014 – dar trebuie precizat că şi ţările UE evoluează, prin urmare decalajul se reduce vizibil, dacă economia României avansează mult mai repede. Aşa s-a întâmplat în 2006, 2007 şi 2008, când PIB-ul a crescut cu 7 – 8,5% pe an.

Economia României a crescut în 2013 cu 3,5% şi în 2014 cu 2,8% faţă de o medie a UE de 0,1% în 2013 şi de 1,3% în 2014. Prin urmare, PIB-ul per capita al României s-a apropiat din 2012 până în 2013 cu un procent faţă de media UE (până la 54% din aceas­tă medie) dar nu s-a mişcat în 2014, ceea ce înseamnă că avansul economei tre­buie să urce cu mult peste nivelul de 3% pentru ca decalajul să se reducă.

„Ca să diminuezi decalajul trebuie să creşti bunăstarea populaţiei. Cum? Aici sunt multe direcţii de examinat. Puterea de cumpărare a crescut în România în ultimul timp, dar, pe partea de venit disponibil, nu se înregistrează progrese prea mari – vorbesc despre acel venit disponibil care să-ţi permită să şi economiseşti, nu doar să ai cu ce trăi, acel venit disponibil care creează un flux de bunăstare care, la rândul ei, creează o altă bunăstare. Trebuie creată această bună­sta­re prin creşterea puterii de cum­părare, ceea ce înseamnă, evident, creş­terea veniturilor. Ca să se ajungă aici, tre­buie sprijinite companiile autohtone, tre­buie spijinit şi capitalul străin, dar acel ca­pital care te ajută să te dezvolţi şi tu – nu care te lasă la capătul unui flux, realizând pro­duse cu valoare adăugată mică, plătite pe mă­sură”, spune economistul Laurian Lungu.

El observă că un salt însemnat în recuperarea decalajelor s-a petrecut în anii 2007 – 2008, ani de boom economic în care investiţiile au crescut semnificativ.

În aceşti doi ani, România a recuperat 10 procente din decalajul faţă de media UE, până la nivelul de 48%. În următorii sase ani, până în 2014, decalajul s-a redus cu o medie de 1% pe an, până la 54% din media UE.

Cu oameni care nu economisesc, cu companii care nu iau credite pentru investiţii, nu mişti lucrurile foarte mult, de aceea capitalul trebuie atras, capitalul trebuie căutat, el crează bunăstarea. Din acest punct de vedere, acum când dobânzile sunt foarte jos, România a pierdut o oportunitate de a atrage capital, însă nu este încă timpul pierdut pentru că, în Europa, dobânzile vor mai rămâne o periodă jos, spune Laurian Lungu.

Progresele se vâd în timp,dar, pentru subdezvoltarea din care vine România, progresele sunt extrem de lente. În urmă cu zece ani, în 2004, PIB-ul per capita al România era la 34% din media UE, ajungând la 50% abia în 2010. O ţară ca Cehia, tot din est, tot fostă comunistă, aflată acum în fruntea plutonului “săracilor Europei” avea în 2004 un PIB per capita de 80% din media UE, fiind în 2014 la 84% din media Uniunii. Doar Bulgaria este în UE mai săracă decât Români, având în 2014 un PIB-ul per capita (în PPS) de 45% din media UE şi un consum individual efectiv (în PPS) de 49% din media UE.

Datele Eurostat pentru 2014 arată că consumul individual efectiv variază în Uniunea Europeană între 49% (Bulgaria) şi 140% (Luxemburg) din media europeană.

Consumul individual efectiv înseamnă bunuri şi servicii consumate de indivizi indiferent dacă acestea sunt cumpărate şi plătite de aceştia, de Guvern sau de organizaţii non-profit. 10 state au înregistrat anul trecut valori ale consumului individual efectiv peste media UE.

În cazul PIB-ului per capita exprimat în standardul puterii de cumpărare, acesta a variat între 45% din media UE (Bulgaria) şi 263% (Luxemburg).

Un număr de 11 ţări au consemnat un nivel al PIB pe cap de locuitor peste media UE. pe primul loc fiind Luxemburgul, pe al doilea Germania (124%) urmate de Austria (128%) şI Danemarca (124%).

Mai sărace ca Bulgaria sunt ţările balcanice din afara UE, toate cu un PIB per capita sub 40% din media Uniunii. Turcia are un PIB per capita (în PPS) de 53%.

Sursa: Ziarul Financiar

 


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish