Doua Ordonante de Urgenta de sprijinire a fermierilor aprobate de Guvern

1zx6t5i În Ședința extraordinară de Guvern din data de 23 octombrie 2015 a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015. În acest sens, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis notificările oficiale privind aprobarea schemei de ajutor de stat către Comisia Europeană.

Ordonanţa prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie – septembrie 2015, plăţile urmând a fi făcute până la finalul anului 2015.

Sunt eligibili în cadrul schemei producătorii agricoliînregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015,care sunt declaraţi de APIA, în urma controlului administrativ, eligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015.

Pentru accesarea ajutorului de stat, solicitanții depun la APIA o cerere, copii ale procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, ale documentelor de identitate, și, după caz, copii ale documentelor de mandatare a reprezentantului și ale actelor necesare desfășurării activității (atestat de producător, certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea).

Plata compensatorie se acordă diferenţiat, în funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor și de categoria beneficiarului, având în vedere că în cazul persoanelor juridice costurile de producție sunt substanțial mărite (cheltuieli mai mari cu input-urile necesare respectării tuturor verigilor tehnologice, înregistrare fiscală ca plătitori de TVA.)

Autorizarea beneficiarilor și sumelor cuvenite precum și înregistrarea obligațiilor de plată se efectuează după primirea Deciziei (CE) privind aprobarea acordării ajutorului de stat.

Se preconizează că de prevederile prezentului act normativ vor beneficia circa 173.500 producători agricoli, dintre care 165.100 persoane fizice și 8.400 persoane juridice. Valoarea totală a despăgubirilor este de maximum 640 milioane lei.

***

În cadrul şedinţei de Guvern de astăzi, 23 octombrie 2015, a fost aprobată și Ordonanţa de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -2020 şi pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Prin această ordonanţă de urgență se reglementează fluxurile financiare pentru gestionarea fondurilor europene alocate României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM), precum şi a contribuţiei naţionale aferente.

Astfel, se creează la nivel naţional cadrul legal pentru implementarea programelor destinate agriculturii, dezvoltării rurale şi politicii de pescuit şi afaceri maritime, respectiv Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) şi se stabilesc mecanismele financiare necesare derulării fondurilor menţionate.

În baza prevederilor acestei ordonanţe sumele alocate de Uniunea Europeană pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime pot fi accesate şi derulate pentru finanţarea obiectivelor de investiţii aferente celor două programe gestionate de MADR în perioada 2014-2020, respectiv PNDR şi POPAM, pentru realizarea obiectivelor de politica agricolă comună şi a celor din domeniul pescuitului. Potenţialilor beneficiari le este asigurat accesul la sprijinul financiar cu respectarea principiilor şi condiţiilor prevăzute în regulamentele europene specifice programelor.

În acest sens, în ceea ce privește PNDR, se asigură cadrul normativ ce permite Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale să semneze contractele de finanţare şi să efectueze plățile aferente cererilor de sprijin eligibile pentru PNDR 2014-2020.

Pentru campania 2015 a plăţilor directe pe suprafaţă este asigurată în acest sens posibilitatea efectuarii tuturor plăţilor (avans şi plata finală).

Sursa: MADR


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish