Dispar firmele active doar cu numele

finantarile-pentru-imm-uri-cu-dobanda-subventionata-de-stat-suspendate-in-acest-an_size9 Oamenii de afaceri apreciază că doar o treime dintre companii au cu adevărat activitate. Această realitate se va vedea şi în statistici. De mâine, va fi aplicată o lege prin care Registrul Comerţului poate să dizolve firmele care întârzie cu 60 de zile lucrătoare (aproape trei luni) depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile la Finanţe.

Prin introducerea acestei sancţiuni, firmele vor fi pedepsite de două ori, dacă nu îşi depun bilanţurile la Fisc, la timp. „Anterior introducerii acestei sancţiuni, pentru depăşirea termenului legal de depunere a situaţiilor financiare şi a declaraţiilor, sancţiunile erau doar cele prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, respectiv amenda contravenţională de la 2.000 lei la 5.000 lei”, ne-a spus Cristiana Diţoiu, avocat colaborator la casa de avocatură bpv Grigorescu Ştefănică.

Acest termen de depunere este, anual, în jur de 2 martie, pentru firmele fără activitate, și 30 mai, pentru cele active. „Prevederile acestea sunt un act de disciplină şi este normal să fie aşa. Astfel, vor dispărea firmele insignifiante”, ne-a spus Cristian Popescu, Managing Associate la casa de avocatură Popovici Niţu şi Asociaţii.

Situaţia va fi pe site-ul ONRC
Noua reglementare are și o parte bună. „Pe site-ul Registrului Comerţului, cu 15 zile calendaristice înainte să înceapă procedura de dizolvare, se va afișa lista companiilor aflate în această situaţie. Astfel, se lucrează și la prevenţie, nu doar punitiv. Aceste două săptămâni le permit asociaţilor sau administratorilor să intre în legalitate”, a detaliat Popescu. Fără această listă, au fost cazuri când firmele au fost dizolvate de Registrul Comerţului, pentru că aveau probleme cu sediul social sau administratorilor le expirase mandatul, iar acţionarii nu au știut. Aceste situaţii vor fi evitate și pentru că, după ce tribunalul dă o decizie definitivă de dizolvare a firmei, aceasta va fi publicată pe site-ul Registrului Comerţului, astfel că acţionarii pot face apel și să evite radierea firmei. De asemenea, și lista cu firmele care vor fi radiate va fi publicată pe site-ul Registrului Comerţului, iar împotriva acestei decizii se va putea face apel.

Proceduri costisitoare
Cei care solicită dizolvarea unei firme, inclusiv instituţiile, suportă toate costurile procedurii, iar, dacă se ajunge până acolo, şi pe cele de radiere. Aceste costuri includ taxele legale (minimum 216 lei), publicarea deciziilor tribunalului (de dizolvare şi de radiere) în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (104 lei/pagina de manuscris) şi în Partea a VI-a (57 lei/pagina de manuscris), precum şi copii ale documentelor orginale, ale căror preţ depinde de volum şi de specific. La acestea se adaugă tariful lichidatorului, cel puţin 1.000 de lei, cele ale notarilor şi ale avocaţilor. Cei care solicită dizolvarea şi radierea pot să-şi recupereze aceste cheltuieli chiar de la firmele pentru care au făcut solicitarea.

Tot mai multe dizolvări
Noul Cod al Insolvenţei, care se aplică de la sfârşitul lunii iunie 2014, a dus la creşterea numărului de firme dizolvate. Pe fondul creşterii plafonului pentru a cere insolvenţa unei firme (40.000 de lei) şi a condiţiilor mai dure impuse prin această lege, în primele cinci luni din acest an, numărul de insolvenţe a scăzut cu 57% (4.758), dizolvările au crescut cu 35% (10.157), iar radierile au rămas aproape la acelaşi nivel (34.565), conform datelor de la Registrul Comerţului. Situaţia este inversă faţă de anul trecut, când, comparativ cu anul anterior, insolvenţele au scăzut cu 30% (29.587), dizolvările de firme s-au redus cu 21% (18.340), iar radierele s-au micşorat cu 5,3% (76.483). Tradiţional, radierile sunt mai multe decât dizolvările, deoarece includ falimentele şi radierile directe, fără altă procedură.

7 tipuri de cazuri
În ce situaţii persoanele fizice şi instituţiile, inclusiv Registrul Comerţului, pot cere dizolvarea unei firme:

– firma nu mai are organe sta tutare sau ele nu se mai pot întruni;

– acţionarii sau asociaţii au dispărut ori nu li se ştie domiciliul;

– firma nu mai îndeplineşte condiţiile de folosire a sediului social (expirarea contractului de închiriere etc);

– a încetat activitatea firmei sau nu a fost reluată după perioada de inactivitate temporară, care este de cel mult trei ani;

– firma nu şi-a completat capitalul social;

– firma întârzie cu peste 60 de zile lucrătoare să-şi depună situaţiile financiare anuale şi raportările contabile la Fisc, pe care trebuie să le facă în cel mult 150 de zile calendaristice de la încheierea anului precedent;

– firma întârzie cu peste 60 de zile lucrătoare să-şi depună declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire.

Această reglementare este prevăzută în Legea nr. 152/2015, care va modifica Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în noiembrie 2004.

Sursa: jurnalul.ro


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish