Cum poate un apicultor să acceseze fonduri europene nerambursabile

apicultorPrin două submăsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, respectiv 4.1-“Investiţii în exploataţii agricole” şi 6.1-“Instalarea tinerilor fermieri”, lansate deja, apicultorii pot obţine fonduri europene nerambursabile.

4.1-“Investiţii în exploataţii agricole”

În cadrul submăsurii 4.1-“Investiţii în exploataţii agricole”, un apicultor poate obţine finanţare dacă se încadrează la categoria “fermă de familie”. Aceasta, conform Ghidului Solicitantului, este definită astfel: exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Prin membri ai aceleiaşi familii se înţeleg soţul, soţia şi rudele până la gradul III inclusiv. Dimensiunea economică a fermei de familie este cuprinsă între 8.000-250.000 SO (valoarea producţiei standard).
Astfel, pentru ca solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme de familie cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO. În cazul unei activităţi noi, respectiv înfiinţarea unei exploataţii agricole, dimensiunea economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiţiei aşa cum este prevăzută în documentaţia tehnico-financiară, dar de minimum 8.000 SO (echivalentul a 153 de familii de albine).

6.1-”Instalarea tinerilor fermieri”

Prin submăsura 6.1-“Instalarea tinerilor fermieri” fiecare apicultor poate obţine finanţare nerambursabilă dacă se încadrează în definiţia tânărului fermier, conform Ghidului Solicitantului. Tânăr fermier înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată ca şef al unei exploataţii agricole.
Pentru aplicarea unui proiect de investiţii în domeniul apicol se poate obţine o sumă de până la 50.000 de euro, condiţia fiind ca valoarea exploataţiei agricole să fie de minimum 30.000 SO (574 de familii de albine). În cazul în care exploataţia agricolă nu atinge valoarea dimensiunii economice de 30.000 SO (apicultorul nu deţine numărul necesar de familii de albine), mai există posibilitatea de a obţine finanţare în valoare totală nerambursabilă de 40.000 de euro. În acest caz, valoarea minimă a exploataţiei agricole va fi de 12.000 SO (230 de familii de albine).

Sursa: obiectivvaslui.ro


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish