Clarificări privind aplicarea procedurii de achiziţie pentru serviciile achiziţionate în vederea depunerii Cererii de Finanţare PNDR 2014‐2020

afir-face-abia-acum-ce-trebuia-sa-faca-de-mult-15196În urma deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor aferente sub‐măsurilor 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” şi 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2014‐2020, AFIR aduce o serie de clarificări asupra modalităţii de derulare a procedurilor de achiziţii pentru serviciile de consultanţă, studii de teren şi întocmirea studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente proiectelor acestor sub‐măsuri.
Astfel, contractele mai mici de 15.000 EURO, fără TVA, pot fi adjudecate prin atribuire directă.
Contractele mai mari de 15.000 EURO, fără TVA, trebuie adjudecate prin procedura de selecție de oferte, cu aplicarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii PNDR, disponibil pe site‐ul www.afir.info în cadrul secțiunii „Achiziții beneficiari privați PNDR”. Astfel, beneficiarul va derula procesul de achiziție cu condiţia publicării în ziar a unei invitaţii de participare şi primirii de către beneficiarul privat a minim 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic şi
financiar.
Pentru serviciile menţionate mai sus, procedura de achiziţie prin selecţie de oferte este exceptată de la derularea on‐line.
Facem precizarea că în momentul depunerii Cererii de Finanțare nu va fi luată în calcul achiziţionarea serviciilor de proiectare. Acestea se vor achiziţiona ulterior, conform procedurilor de lucru pentru PNDR 2014‐2020, prin procedura on‐line.


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish