CE sprijină investițiile în energia regenerabilă

eficienta-enComisia Europeană a lansat marți, 26 mai 2015,Platforma inteligentă de specializare în energie, un instrument de sprijin al statelor membre și regiunilor care folosesc fondurile Politicii de Coeziune în proiecte pentru creșterea utilizării energiei regenerabile. Platforma va ajuta regiunile să-și împărtășească experiența rezultată în urma investițiilor în energia regenerabilă, în special în tehnologiile inovatoare de reducere a amprentei de carbon.

Cu ocazia lansării platformei, comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu a declarat: “În perioada 2014 – 2020, mai mult de 38 de miliarde de euro din fondurile politicii de coeziune vor fi investite în realizarea Uniunii Energetice și pentru favorizarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Această sumă reprezintă dublul investițiilor realizate în perioada anterioară. Finanțarea politicii de coeziune oferă multe oportunități, însă ridică provocări importante regiunilor în ceea ce privește implementarea proiectelor co-finanțate de UE în domeniul energiei. Acesta este motivul pentru care salut noua platformă, care va reuni cunoștințele comune în domeniul energiei regenerabile și va ajuta regiunile să utilizeze eficient fondurile disponibile pentru soluții inovatoare.”

Context:

Noul proiect se bazează pe o platformă de “specializare inteligentă” în cercetare-inovare realizată în cooperare de Comisia Europeană (politică regională și energie) și Centrul Comun de Cercetare (JRC). 172 de regiuni sau state membre din întreaga Europă participă la această platformă, iar peste 100 dintre acestea au ales energia ca domeniu de specializare inteligentă.

Specializarea inteligentă este o abordare inovatoare, dezvoltată de Comisia Europeană pentru a stimula creșterea economică și prosperitatea la nivel regional. Aceasta încurajează utilizarea eficientă și orientată a investițiilor publice în cercetare-inovare pentru a crea avantaje competitive și a permite regiunilor să se specializeze în domenii considerate a fi punctele lor forte.

Noua platformă pentru energie va oferi informații, cunoștințe și expertiză de investiții în proiectele energetice, în conformitate cu nevoile factorilor de decizie, a autorităților și părților interesate responsabile de energie și de cercetare.

Exemple de proiecte finanțate prin politica de coeziune:

WAVE HUB – o soluție inovativă pentru energia regenerabilă (Anglia)

The Green Building Cluster – energizând clădirile într-un mod adecvat (Austria)

Schema de renovare a clădirilor publice (Lituania)

Sursa: Comisia Europeană


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish