AU FOST PUBLICATE VERSIUNILE CONSULTATIVE ALE GHIDURILOR SOLICITANTULUI AFERENTE SUBMĂSURILOR DE FINANȚARE 4.1A, 6.2 ȘI 6.4 DIN PNDR 2014-2020

hgflAgenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet a instituției (www.afir.info) versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”,pentru Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și pentru Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, ambele din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”.

Prin intermediul acestei modalități, potențialii solicitanți vor putea formula si transmite propuneri și observații la următoarea adresă de e-mail: consultare@afir.info. Toate aceste solicitări vor fi analizate de către departamentele de specialitate din cadrul AFIR în vederea includerii lor, după caz, în versiunile finale a Ghidurilor Solicitantului.

Ghidurile au fost realizate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) plecând de la consultările cu Grupurile de Lucru din cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR și în baza versiunii PNDR 2020 aprobată de către Comisia Europene.

Finanțarea nerambursabilă pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole este de 50% (30% pentru fermele de peste 500.000 SO) cu majorări, fiind disponibile fonduri totale de 282.344.256 euro.

Sprijinul financiar se va concentra pe dotarea cu utilaje și echipamente a exploatațiilor pomicole, înființarea și reconversia plantațiilor pomicole dar și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 100 % și o alocare de 117.772.552 euro pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020.

Sprijinul va fi acordat pe o perioadă de maxim 5 ani, sub formă de sumă forfetară, pentru finanțarea de noi activități nonagricole în mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri.

Această formă de sprijin va susține diversificarea activităților în mediul rural către noi activități neagricole în cadrul gospodăriilor agricole și, implicit, obținerea de venituri alternative pentru populația rurală și scăderea dependenței de sectorul agricol.

În ceea ce privește Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 90%, suma disponibilă pentru întregul PNDR 2020 fiind de 176.536.538 euro.

Sprijinul acordat prin intermediul acestei submăsuri va stimula mediul de afaceri rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole, precum și la dezvoltarea activităților non-agricole existente, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea diferențelor/discrepanțelor dintre rural și urban.

Versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, pentru Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și pentru Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole sunt publicate pe pagina oficială a AFIR în cadrul secțiunii INFO la zi”.

Menționăm faptul că, în cursul acestei săptămâni, vor fi publicate și Ghidurile Solicitantului, în variantă consultativă, pentru următoarele submăsuri:

Submăsura 4.2a Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol,

Submăsura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol,

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii   agricole şi silvice,

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică,

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Descarca: Submăsura 4.1a Submăsura 6.2 Submăsura 6.4

AFIR – Direcția Relaţii Publice


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish