AFIR acordă finanțare nerambursabilă pentru instalarea tinerilor fermieri dar și pentru investiții în exploatațiile agricole

ncepând de astăzi, 25 martie 2015, toți cei interesați vor putea depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de „Investiţii în exploataţii agricole” (submăsura 4.1) și pentru proiectele de „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” (submăsura 6.1) din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

ferma-de-familie-640x330Prin Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricoledin cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, vor primi sprijin financiar nerambursabil investiţiile pentru creşterea competitivităţii exploataţilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.

Beneficiarii acestei submăsuri pot fi fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate), cooperative și grupuri de producători (constituite în baza legislației naționale, care deservesc interesele membrilor).

Finanțarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30% pentru fermele mari de peste 500.000 SO).

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii anuale 2015 pentru sM 4.1 este de 205.776.952 euro (finanțarea Uniunii Europene și cofinanțarea Guvernului României). Alocarea financiară se va face distinct astfel:

Sector Vegetal:             72.021.933 €                          Sector Zootehnic:       72.021.933 €

Zona montană:             41.155.391 €                          Ferma de familie:      20.577.695 €

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO, sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși maximum de:

 • 000 euro și 100.000 euro pentru fermele mici – pentru proiectele care prevăd achiziții simple.
 • 000.000 euro pentru sectorul vegetal și 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal – pentru proiectele care prevăd construcții-montaj.

 S.O. – Coeficienți de Producție Standard exprimați în euro, cf. Regulamente CE nr. 1444/ 2002 și  nr. 868/ 2008.

 • 500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic și 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic.
 • 000.000 euro și 400.000 euro pentru fermele mici – pentru proiectele care prevăd crearea delanțuri alimentare integrate.

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși maximum de:

 • 000 euro – pentru proiectele care prevăd achiziții simple.
 • 000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic – pentru proiectele care prevăd construcții- montaj.
 • 000.000 euro – pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate.

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Intensitatea sprijinului nerambursabil va putea crește, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 • investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (conform Regulamentului UE nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a Regulamentului 1305);
 • proiectelor integrate;
 • operațiunilor sprijinite în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) – Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pentru sM 16.1 – „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale(GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier”;
 • investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din Regulamentul UE nr. 1305/ 2013;
 • investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Regulamentul UE nr. 1305/ 2013;

În cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, principalul obiectiv este acela de a oferi sprijin tinerilor fermieri să se instaleze ca șefi unici ai unei exploatații agricole pentru prima dată. Astfel, tinerii fermieri sunt încurajați să devină competitivi, să se asocieze și să participe activ la dezvoltarea lanţurilor alimentare integrate.

Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare nerambursabilă prin sM 6.1 sunt tinerii fermieri (PFA) care se instalează ca șefi unici ai exploatației agricole dar și persoanele juridice (SRL-uri și IMM-uri) în care se instalează un tânăr fermier ca și asociat unic sau majoritar.

Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul acestei submăsuri este de 100%. Sprijinul nerambursabil acordat va fi de maximum 50.000 euroși va fi acordat tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară, în 2 tranșe:

 • prima tranșă este de 75% din valoarea totală a sprijinului – se acodă la instalare.
 • a doua tranșă este de 25% – se acordă în maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finanțare (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol), doar dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri până la acel moment și dacă a fost asigurată îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației (comercializare a producției proprii de minim 20% din valoare tranșa I).

Contribuţia publică totală pentru anul 2015 aferentă acestei submăsuri este în valoare totală de111.209.889 euro incluzând finanțarea nerambursabilă de la Uniunea Europeană și contribuția de la Bugetul Național.


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish