ADR Centru sprijină firmele care au semnat proiecte de investiții cu fonduri europene

imagesADR Centru a demarat în luna martie procesul de contractare a proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul Axei Prioritare 1 – Operațiunea 1.1.1 ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi”. Apelul de proiecte lansat în luna octombrie 2014 a oferit firmelor beneficiare fonduri nerambursabile pentru achiziția de utilaje destinate sectorului productiv. Prin seminarul organizat la Alba Iulia pentru reprezentanții beneficiarilor primelor contracte de finanțare semnate s-a urmărit diseminarea metodologiei de lucru pentru derularea rapidă a proiectelor.

Cele 18 cereri selectate spre finanțare din Regiunea Centru, pe acest apel de proiecte, au o valoare totală de peste 82,5 milioane lei și vor beneficia de peste 41 milioane lei fonduri nerambursabile din Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013. La finalul anului 2014 a fost lansat acest ultim apel de proiecte pe Axa Prioritară 1 a POSCCE, în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM. Acest apel a vizat utilizarea eficientă a resurselor financiare europene pentru finanțarea sistemelor de producţie inovative şi eco-eficiente ale întreprinderilor. În cadrul acestui apel, accesibil atât IMM cât și întreprinderilor mari, au fost depuse un număr de peste 900 de proiecte din toată țara. Valoarea finanțării nerambursabile maxime a fost stabilită la suma de 4.450.000 lei pentru IMM și 17.800.000 lei pentru întreprinderi mari, iar cheltuielile eligibile vizează achiziția de echipamente și active intangibile, necesare proceselor de producție.

În urma semnării contractelor de finanțare, beneficiarii de fonduri au fost invitați la sediul ADR Centru pentru a participa la discuții pe tema implementării proiectelor. Cei prezenți la seminar au primit informații punctuale despre documentele ce trebuie prezentate la ADR Centru. De asemenea, a fost prezentat și Ordinul 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Se va pune un accent deosebit pe detalierea mecanismului cererilor de plată, dar și asupra prevederilor Manualului de identitate vizuală ce sunt aplicate de către toți beneficiarii. La finalul seminarului, pentru cei ce doresc să mai acceseze și alte fonduri nerambursabile, se vor prezenta direcțiile europene și naționale în ceea privește finanțarea firmelor din fonduri europene în perioada 2014-2020.

”Acest apel de proiecte reprezintă o oportunitate pentru economia Regiunii Centru de a atrage noi fonduri pentru dezvoltare. Un prim avantaj al acestei sesiuni a constat în faptul că procesul de evaluare și contractare s-a desfășurat imediat după depunerea proiectelor și așa au trecut mai puțin de trei luni de la depunerea proiectelor și până la demararea contractării. De fapt, aceste proiecte sunt de actualitate și reflectă nevoile de investiții ale solicitanților, precum și evoluțiile tehnologice de ultima oră. De asemenea, fiind condiționate de finalizarea implementării până la sfârșitul acestui an, aceste proiecte vor genera efecte imediate în economia regională. Am discutat cu beneficiarii despre cum îi putem sprijini să-și implementeze cât mai bine proiectele. Cu toții am convenit că acest apel de proiecte va avea o contribuție importantă la absorbția fondurilor prevăzute în cadrul Axei 1 POSCCE”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Specifică acestui apel de proiecte a fost prevederea conform căreia au avut acces la finanțare toate proiectele care întrunesc un punctaj de peste 80 de puncte. Din Regiunea Centru, au fost selectate pentru finanțare un număr de 18 proiecte având beneficiari IMM, care totalizează investiții ce depășesc 82,5 milioane lei iar finanțarea nerambursabilă atrasă este de peste 41,13 milioane lei. Aceste proiecte vor contribui la menținerea a 1116 locuri de muncă și vor crea alte 82. În total vor fi achiziționate 95 de active industriale tangibile și intangibile care vor contribui la creșterea cifrei de afaceri și a exportului beneficiarilor cu procente cuprinse intre 10 si 110%.


IBD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ItalySpainEnglish